Ghet bao lưc bong đa
từ 31-07-2018 21:00:13
Sầm Ngọc Đức nên bị như vậy... cấm vĩnh viễn!
C1
từ 31-07-2018 08:43:53
Không phải là nói xấu nhưng cầu thủ có gốc Nghệ An sao đá xấu và ác ý hơi nhiều (nhiều nhất bóng đá VN).
  •   Trang
  • 1