MnSD
từ 04-08-2018 19:48:14
Thằng nào đá hay hoặc trẻ qua MU thanhf phế vật hết
Nam
từ 04-08-2018 16:59:22
Nực cười với ông này suốt ngày đi cmt anti MU. Rảnh quá.
Xây về MU năm 2013 và lúc đó ai làm HLV Mu vậy? Lúc đó sao không thấy ông này vào cmt anti MU vậy?
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 03-08-2018 15:56:20
Ở mờ rùa phế vậy mà rời mờ rùa là đá rất ngon lành, các cầu thủ trẻ hãy nhìn Zaha mà rút kinh nghiệm cho bản thân.
TungQuach
từ 04-08-2018 21:00:39
Ở đâu có MU là ở đó có vết răng của chú =))
Mu
từ 03-08-2018 18:40:35
Anti
  •   Trang
  • 1