đức
từ 06-08-2018 21:46:24
Năm nay Boateng 30 tuổi, còn đá tốt được vài năm nữa... chờ khi nào cần tìm nơi dưỡng già sẽ sang MU, MU đừng nóng lòng
Duong trieu
từ 06-08-2018 10:50:06
Vidal, Mina rồi giờ tới Boateng, fan Em-muuu đâu zô cho ý kiến :)
Chè Xanh Lại Xứng Danh Top 8
từ 08-08-2018 13:11:59
Ý kiến của tao là toàn tin đồn vớ vẩn.
  •   Trang
  • 1