Mom
từ 11-08-2018 00:08:47
Ars 1-2 mc
Họ và Tên
từ 10-08-2018 23:54:38
MC thua 0-4
Đức
từ 10-08-2018 23:16:02
viết có tâm 1 chút đi dự đoán Ars thua trắng 3 bàn sân nhà :)))
Quốc Hoàn
từ 10-08-2018 22:47:20
Dự đoán thì tôn trọng người khác 1 tí. Báo lớn mà phóng viên làm ăn thế này à? Ghét thì đừng dự đoán trận này đc k?
đặngđìnhduẩn
từ 10-08-2018 22:37:45
MUđại thắng hihi