Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 11-08-2018 18:18:30
Everton giờ còn manh hơn mờ rùa ấy chứ, cố lên nhé. Ghét cái tội là everton chấp nhận cúi đầu để mùa nào cũng làm chư hầu cho mờ rùa, hy vọng mùa này vùng lên loại mờ rùa ra top big6 everton sẽ thế chán
Le Cường
từ 12-08-2018 21:57:44
Bạn thật sự rất rảnh.
Cái cmt nào vào cũng thấy bạn phê phán người khác làm bạn trưởng thành lên sao?
Nói thật họ dở ntn nhưng lương một tháng của họ mình dám chắc bạn làm ko ra nổi đâu.
Lớn rồi thì suy nghĩ rồi hãy nói.
Mình nói thật bạn đừng mất lòng
  •   Trang
  • 1