Chelsea
từ 12-08-2018 15:50:58
Fan Chelsea dành cho ông 1 mùa bóng. Bây giờ ông chỉ cần thuyết phục Sa hoàng Abramovich nữa là ok.
Outlived
từ 12-08-2018 10:31:56
1 tháng thì hơi ít Sarri ạ..trong khi Man city cũng mất cả mùa giải mới dc như bây giờ..cứ từ từ..ko vội..người ta thường nói dục tốc bất đạt
  •   Trang
  • 1