con khỉ đen hôi (thủ lĩnh mờ con rùa)
từ 13-08-2018 02:15:06
ái chà chà, đá sân nhà mà bị man xanh nó ép cho ra bã, đúng là hlv hàng đầu của giải ao làng ligue 1 dẫn dắt có khác, fan pháo chắc giờ nhớ lão giáo sư già lắm hớ hớ. năm nay mờ rùa và pháo nhà ta sẽ được uống c2 thỏa thích
Fan Ngoại hạng
từ 13-08-2018 10:57:16
Không những trẻ trâu mà còn thể hiện rõ là con nhà thiếu giáo dục.
Họ và Tên
từ 13-08-2018 09:05:53
Avata và bình luận cho ta thấy đây là một trẻ trâu đích thực