Binh Tran
từ 14-08-2018 12:43:47
Giải Đức là nhạt nhoà & bạc bẽo nhất, cứ trao tất cả các giải thưởng lớn cho Hùm xám khỏi cần tổ chức gì cả.
Ngoại hạng number one
từ 13-08-2018 14:13:54
Cái giải nhạt toẹt vô vị, bảo sao Bayern thụt lùi.
  •   Trang
  • 1