Thành nam
từ 17-08-2018 10:15:22
Nè cái bạn thờ ơ cuộc sống j đó ơi.mu mua hàng hết đát.bạn đag nói matic hả.bạn thấy hàng đó mùa trước đá tốt hk bạn.là 1 phần hk thể thíu của đội đó bạn ơi.hàng hết đát đó tốt hơn cái hàng 40 trịu bảng cuae chelsea mua thế chổ đó
Họ và Tên
từ 14-08-2018 18:29:06
Quả này Chelsea lại ăn đủ rồi, hàng của Chelsea luôn được Real quan tâm, Chelsea mua bán cầu thủ quá đỉnh.
Họ và Tên
từ 14-08-2018 16:19:31
Hết Mu đến Real rút ruột Chel..hàng Chel chất lượng quá mà 😂
Thờ ơ cuộc sống
từ 14-08-2018 16:39:25
Real mới rút ruột thôi, còn Mu chỉ mua được hàng hết đát.
  •   Trang
  • 1