Thang
từ 15-08-2018 22:04:12
T thích cái kết dự bị của thằng củ tỏi :v
Kenichi
từ 16-08-2018 01:07:00
1 vài trận đầu nó dự bị thoy, sau sẽ đc bắt chính thoy
Olr
từ 15-08-2018 22:21:19
Ok. What for?
  •   Trang
  • 1