Lê Minh Tuấn
từ 17-08-2018 18:52:45
Rõ ràng chúng ta điều thấy ông Park hang seo không muốn hơn Nhật ở hiệu số này, đơn giản vì còn nhiều sự tính toán đằng sau. Nếu như chúng ta muốn né Hàn Quốc thì ngược người Nhật cũng vậy và đương nhiên Hàn Quốc cũng muốn lựa chọn mục tiêu khả dĩ là VN hơn là Nhật đến lúc đó chúng ta sẽ bị động khi Nhật buông để lấy ngôi nhì. Ông Park quả là cao tay
Nguyễn Tuấn Dương
từ 17-08-2018 14:39:43
Trận đầu thắng 3-0; trận 2 thắng 2-0 và trận 3 sẽ thắng 1-0. Việt Nam! Cố lên
Lebron
từ 18-08-2018 00:03:44
Trận 4 về nước
Lan Anh
từ 17-08-2018 13:51:05
Ôi nhưng body đẹp mê hồn. Em yêu tất cả các chàng trai của VN
Thành Tú
từ 19-08-2018 07:44:14
Bớt me trai lại nèk
Quang
từ 17-08-2018 17:08:05
Đang bóng đá mà bạn :(
  •   Trang
  • 1