Dylan
từ 18-08-2018 21:29:35
N10 giá gấp 3 rô điệu. M10 thì giá không clb nào mua nỗi và lương cao nhất thế giới.
phan văn hữu huy
từ 18-08-2018 21:18:30
Không bán đâu nhé real
lý quỳ
từ 18-08-2018 20:29:51
Real chồng thêm 50 triệu euro nữa la 3.50 triệu euro bán cho luôn
lâm bê đê
từ 18-08-2018 20:25:13
Real kết neymar cứ bám mãi
Họ và Tên
từ 18-08-2018 18:58:10
lúc trước xem rô béo vs dinho t cũng cho rằng si+ro điệu 100t cũng k bằng...cho phép t ỉa cái
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2