Tuấn Nhân
từ 19-08-2018 21:28:16
Việt Nam gặp Thái Lan, đến lúc thể hiện bản lĩnh cho người Thái thấy, bòng đá Việt Nam hơn bóng đá Thái Lan. Việt Nam vô địch.
Sakura
từ 19-08-2018 21:03:08
99%là O.VN sẽ gặp O.thái lan rồi
Nguyên Quán
từ 20-08-2018 01:27:14
99% u23 Thailand bị loại thì lấy đây ra cơ hội để gặp VN?
Quang huynh
từ 19-08-2018 20:18:00
Thắng nhật bản nhưng còn nổi lo khâu dứt điểm kém !
Hoai Nam
từ 19-08-2018 20:08:01
Hãy quên việc tính toán chọn ai ở vòng 2 đi, thắng Nhật cho sướng cái đã, lịch sử sẽ ghi lại ngày hôm nay, chúc mừng Olympic VN
Trần duy thành
từ 19-08-2018 22:27:41
Chuẩn
  •   Trang
  • 1