Halamadrid
từ 21-08-2018 03:55:03
TRẬN NÀY TRỌNG TÀI BIẾU 3 ĐIỂM RỒI. CHÁN CHO TRỌNG TÀI ANH QUÁ. SA NANTY rất BẨN
Fazer bobell
từ 20-08-2018 23:27:43
Ông chủ sị viết bài so sánh kém quá! 5 năm trước so với đội hình bây giờ ......... :)
Viet
từ 20-08-2018 22:00:17
Mạnh dạn dự đoán 5-0 cho liverpool
<3 YNWA
Họ và Tên
từ 20-08-2018 21:15:21
live 2 0
Họ và Tên
từ 20-08-2018 18:36:33
Cry 2-3 Li