taynguyen
từ 20-08-2018 11:12:35
Một cầu thủ trụ cột đang đá cho Clb vào thời điểm căng thẳng nhất nhưng vẫn được nghỉ vì vợ sinh. một người chỉ là dự bị và đang đi đá giao hữu mùa hè nhưng khi vợ sinh thì không được Hlv cho nghỉ. Đó là sự khác biệt giữa hai con người
  •   Trang
  • 1