Thành
từ 20-08-2018 18:46:09
Đá với những Smalling, Jones, Valencia, Young, Fellani...thì cỡ Cannavaro cũng thui chột thôi.
LeeVanHien
từ 20-08-2018 16:58:14
Khổ vì có một huyền thoại đàn bà như neville 😂 😂 😂
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 20-08-2018 15:35:30
Khổ, trình của em nó chỉ có thế mắng gì nó, trách là trách mờ rùa sao lại bỏ một đống tiền ra mua phế vật, nó là quạ sao bắt nó là Công được.
  •   Trang
  • 1