O.vietnam
từ 21-08-2018 10:30:21
Giờ là lúc nào rồi, mà còn để Phượng ngất làm hình ảnh đại diện của O.vietnam. Mất hết nhuệ khí
Lâm
từ 21-08-2018 08:08:46
Nếu lọt tới bán kết, ₫ối thủ là Uzbekistan hoặc hàn😂😂😂
Họ và Tên
từ 20-08-2018 23:16:56
Indonesia chắc vào bán kết rồi, vn cũng gì và sẽ gặp hàn quốc ở bán kết.
Ngaichelsea
từ 20-08-2018 23:00:09
Nhìn vào bảng đấu. Giờ hiểu sao Nhật thua VN rồi chưa mấy Fan???
nguyenhoang
từ 20-08-2018 22:47:06
Chưa bao giờ tôi có cảm giác các đối thủ của Việt Nam mà lại thấy sao toàn mấy đội làng nhàng như này cả, Việt Nam ta ra hồ lớn rồi :))
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2