Pokerua
từ 22-08-2018 00:50:37
Livepool mà vô địch tui thề bỏ xem bóng đá.
Ledoder
từ 21-08-2018 13:16:21
Đầy nhiệt huyết. Klopp là thế.
Ngoc Ngà.
từ 21-08-2018 13:15:18
LIV sẽ còn tiến xa.
Anh Thư
từ 21-08-2018 13:13:38
Không quá vội,Klopp cứ bình tĩnh mà đến.
Duy Khánh
từ 21-08-2018 13:12:24
NHM yêu phong cách của Klopp.