Vietphi
từ 21-08-2018 13:24:25
Nũ Thái vào xúng đáng thôi vì nó ỏ bảng khó , chứ ở bàng khác nó đoạt vé chính thức rùi
  •   Trang
  • 1