Tuan Vu
từ 23-08-2018 10:24:18
@Đoan Nguyen, tôi có nghĩ tương tự, ai đó trong BLĐ nói cậu đại loại "Mu là nơi giành cho cậu, vấn đề của cậu cũng giống như của Pog3, sẽ sớm được giải quyết thôi, cậu hiểu ý tôi chứ!". Đây chỉ là 1 dấu hiệu, chúng ta cần thêm nữa trước khi nói về tương lai của Mou.
Đoàn nguyên
từ 22-08-2018 23:19:04
Chắc ông martial đoán ông mourinho bị xa thải lên ở lại đây mà
  •   Trang
  • 1