Tám xelam
từ 24-08-2018 08:05:43
Hai "ông cụ" vào sân ngay từ đầu chậm chạp không gây được sức ép lên hàng thủ đối phương, may là VN không bị dẫn bàn trước.
Nguyễn Tư
từ 24-08-2018 08:02:34
Cám ơn trạng Bóng Đã đã đăng bình luận bằng thơ.
Tuy nhiên đề nghị sửa giúp trong bài thơ bình luận:
1. Sửa chữ "Bam" bằng "NAM"
2.xuống dòng từng câu thơ
Xin cảm ơn
Nguyễn Tư
Phuc
từ 24-08-2018 07:04:43
Anh đức nên cho dự bị gia ục ịch làm giảm nhịp độ của đội
Trân phú sở
từ 24-08-2018 06:37:04
Chúc mừng u23 vn
EH10
từ 24-08-2018 06:27:17
Bahrain, đội tuyển đầu tiên trên thế giới bị căng cơ chân =]]