Trần Khước Cần
từ 25-08-2018 10:00:45
Công Phượng cần tăng cường nâng cao thể lực giải quyết hợp lý giữa phối hợp với đột phá .Khi đột phá chú ý vào những khoảng trống rồi đột ngột đổi hướng,sút bóng khi có thể,không cần dẫn bóng tới khung thành mới sút
  •   Trang
  • 1