Ultron
từ 27-08-2018 13:59:50
Cái gì cũng đổ tại Messi, ông ăn trái cấm thì tự ăn năn hối lỗi đi, Messi còn phải cải tạo thế giới, không rảnh lo cho ông
mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 24-08-2018 20:28:11
Úi xời, cả đội hình của Tot mà lăn ra ôm thì mờ rùa hãy vui mừng nhé chứ một tay thủ môn thì ảnh hưởng gì, mới thế mà mờ rùa cứ như bắt được vàng không bằng
  •   Trang
  • 1