Họ và Tên
từ 25-08-2018 20:28:05
Thật là cẩu thả. Wilshere thay Oezil làm gì trời?
Quỷ Cụt Man Đần
từ 25-08-2018 21:52:04
Wilshere nó đá cho west ham thì làm sao thay Mesut Ozil được
Cuong
từ 25-08-2018 21:29:48
Wilshere đá bên wH mà bạn
Tăng Quốc Duy
từ 25-08-2018 20:26:49
Wilshere ở đâu ra???
  •   Trang
  • 1