Rô bám
từ 26-08-2018 15:17:04
Biếm họa phản ánh quá đúng thực tế. Vì vậy người ta mới gọi Rô là kẻ ăn hôi, ăn bám.
Họ và Tên
từ 27-08-2018 21:51:34
Bám như em, có bài về ro là em bám
  •   Trang
  • 1