Ninh
từ 27-08-2018 18:44:52
Việt nam 3-0 syria.cố lên vn ơi
Lê minh sơn
từ 27-08-2018 16:49:47
Tôi nghỉ sirya mạnh hơn Việt nam nhưng tôi có 1 niềm tin Việt nam sẻ thắng
Tào Mạnh Đức
từ 27-08-2018 16:14:22
việt Nam thắng thì có lẽ bạn họ và tên thì các bạn sẽ biết tên ấy mà
Họ và Tên
từ 27-08-2018 14:42:53
Cầm hòa dk 90p k đạ rồi hãy nói:))
BAO NGOC
từ 27-08-2018 13:47:10
Nói thật lòng XYRIA trên chân VIỆT NAM và sẽ thắng 3 - 0 trong 2 hiệp chính . Hu hu hu