van son
từ 30-08-2018 16:11:28
tia sáng chỉ khi nào bác mou từ chức
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 30-08-2018 15:33:45
Ha ha... Thua vỡ mặt vẫn là tia sáng, vẫn là cầu vồng màu hồng với nhà rùa, tinh thần AQ bất diệt.
Fan MU
từ 30-08-2018 13:13:30
Điều kỳ diệu sẽ xảy ra.Mou vẫn cứ ở lại.Everyone has at times mistaken.
Hồng Ngọc
từ 30-08-2018 13:08:16
Một mùa mới cho MU nếu Mou ra đi.
Phưng Mỹ Chi
từ 30-08-2018 13:06:50
Một trận cuối và cũng thua.