Họ và Tên
từ 30-08-2018 13:36:02
T chẳng dám chắc chắn Cậu Son này về thi đấu vì Tổ Quốc hay vì bản thân Cậu y nữa.nhưng dù vì j thì chẳng ai trách được Cậu này cả.dù j cậu ta cũng là con người.sự nghiệp phải đặt nên hàng đầu chứ mà đi 2 năm nghĩa vụ thị sự nghiệp thi đấu cho Totenham cũng kết thúc!!!!
Họ và Tên
từ 30-08-2018 12:21:16
Son Heung Min là ct giỏi nhất của HQ nhưng cũng khó mà lấy được bóng trong chân QH, đến nỗi phải phạm lỗi mấy lần với ct này và phải nhận thẻ vàng. QH bị kèm chặt và VQ từ lúc vào sân cũng vậy cho thấy sự nguy hiểm từ 2 ct này đặc biệt là QH.
Cường TN234
từ 30-08-2018 12:06:03
HungMin!Hãy cảm ơn VN đi.Vì thương chú, không muốn chú phải nhập ngũ nên bọn tui (đá lỏng chân)cho thôi nhé. Thân!!!
  •   Trang
  • 1