Hualong
từ 01-09-2018 13:31:18
Chả có nhẽ thua dậm vậy có thể không dây minh nghĩ 3_1cho mu
Hualong
từ 01-09-2018 13:29:30
Chả có nhẽ thua dậm vậy có thể không dây minh nghĩ 3_1cho mu
Gibaygio
từ 01-09-2018 12:07:21
Mình thì mình muốn mu thắng trận này vì có thắng trận này mou mới sáng cửa ở lại mu. Và mình muốn nhìn thấy mou ở lại để a e fan 19 đội còn có kịch hay mà xem
Man chết toi yêu tennis
từ 01-09-2018 09:41:03
Burnley 6-0 mờ con rùa, mờ rùa đá tử thủ, đá rát nên herera và poc3 bị đuổi ngay h1.
Phạm Nam Kha
từ 01-09-2018 07:13:33
Dự là 2 – 1 và Mou sẽ bị tống cổ ra đường.