Cầu Thủ Học Việc
từ 31-08-2018 12:49:13
Năm nay Real vào bảng dễ thở quá. Dàn xếp hay sao? Roma, CSKA và Plzen (tổng cộng) chỉ bằng 1/10 một hạt cát so với Galacticos 3.0 thôi
  •   Trang
  • 1