Art12345
từ 06-09-2018 01:03:18
Cr7 het thời rồi
Cuồng chuỵ
từ 01-09-2018 18:41:26
Team gánh chuỵ k nổi nữa đâu, dành hơi mà dựa dẫm Juve ;))
Cuồng chuỵ
từ 02-09-2018 20:36:05
Vãi cả k đc gọi, mù quáng đến v à, fan cuồng đúng thật fan cuồng ;))
Họ và Tên
từ 02-09-2018 10:19:22
Vâng, đây là xin không lên chứ không như ai kia không được gọi.
  •   Trang
  • 1