CR7 forever
từ 02-09-2018 21:42:40
Năm nào chả là năm của Loser, tuổi gì đòi đua đường dài với MC
Trible
từ 02-09-2018 13:08:17
Những bước tiến thần tốc của LIV.
Gia cát
từ 02-09-2018 13:07:12
Thẳng tiến về ngôi vô địch NHA,LIV càng ngày càng hay.
Ngoc Ngà.
từ 02-09-2018 10:49:50
Cố lên LIV.Future is ahead.
Phưng Mỹ Chi
từ 02-09-2018 10:48:00
Đi là đến.Đá là thắng.
Họ và Tên
từ 02-09-2018 14:36:56
Tiến đến vòng 36 rồi lại trượt chân như đàn anh camera nhỉ fan liv