le
từ 04-09-2018 10:06:36
Rất hay, bàn thứ nhất 25 chuyền cho 9, 9 nhả cho 18 ghi bàn. Bàn thứ 2 là 25 chuyền cho 18, 18 nhả lại cho 9 ghi bàn. Bàn thứ 3 là 32 chuyền cho 9, 9 kiến tạo cho 25 ghi bàn. Muller đã trở lại và có dấu ấn trong cả 3 bàn
  •   Trang
  • 1