Đo mình tuyen
từ 03-09-2018 00:25:24
Pops ư. Cut khỏi mù đi. Mu con peira ở tuyến gíua. Pops nên ve mở tiệm làm tóc.world cup ư. Pops làm đc gì.pha hoài mu ah . K dau .ếch ngồi đáy gieng
Lão phật gia
từ 03-09-2018 00:15:09
Mu vô địch, Mu vô địch
Fan MU
từ 03-09-2018 00:02:43
Vậy là fan giả mạo bên Liver, pep trà trộn vào MU Ngôn tặc lại bị 2 dép vào mồm kkk.. đã quá
cong duy
từ 03-09-2018 00:01:49
Mu có quá nhiều cơ hội mà ko ăn được nhiều. Mấy "ba" ở dưới bớt chửi bới đi là vừa.
Tào Mạnh Đức
từ 03-09-2018 00:00:12
Toàn những người hiểu biết không đến nơi đến chốn, cảm tính mà bình...loạn hết cả lên !
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2