Họ và Tên
từ 03-09-2018 07:15:28
Đội hình của mu toàn cầu thủ tấn công, mu thiên về đá phòng ngự thì làm gì mà đá được, vk mou
YNWA
từ 03-09-2018 02:55:52
Làm như thắng rùa Liverpool không bằng ý mà bình với chẳng chọn.
Fg
từ 03-09-2018 02:32:37
Hai đồng chí dù kia là một à. Cmt y chang giọng anti từ trong trứng.
Nhục quá mu ơi
từ 03-09-2018 00:16:50
Thắng kiểu thẻ vàng, thẻ đỏ, đánh nhau trên sân, chơi xấu burnley,tiêu cực dưới tay lão mou thông ngôn bất tài.
Watford
từ 03-09-2018 00:13:20
Một trận thắng xấu xí, mà cũng bình với chả chọn, thẻ vàng, thẻ đỏ, đánh nhau trên sân, đúng là đậm chất kiểu mou bất tài.
  •   Trang
  • 1