Họ và Tên
từ 03-09-2018 17:36:40
Trong khi các quốc gia khác dùng tuần quốc tế để cọ xát cho đội tuyển thì Việt Nam lại sợ mất vị trí trên BXH FIFA, chúi đầu vào cái giải quốc nội vô bổ, thật buồn cho tư tưởng hướng nội này.
  •   Trang
  • 1