Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 03-09-2018 11:22:39
Ở mờ rùa toàn vô kỷ luật, từ thày đến trò đạo đức kém nên chuyện đánh nhau trên sán, có hành vi bạo lực là chuyện dễ thấy, mong FA xử lý mạnh tay mới có tính răn đe với những con rùa bất hảo này.
  •   Trang
  • 1