Markolee
từ 04-09-2018 14:43:02
Cô gái này độc lập từ nhỏ. Yêu R7 được 2 năm và chỉ chăm con và ở nhà. Tiền bạc của người yêu. Cô ấy cũng chỉ sài tiền của người khác. Lấy đâu mà cưu mang ai. Người thân thì thấy sống sung sướng thì tìm tới. Đúng là con người!
Fc rodi
từ 04-09-2018 16:45:53
Biết nó là ai k mà ns như đúng rồi vậy.
  •   Trang
  • 1