Mou MU Rùa
từ 05-09-2018 10:41:50
Làn sóng sau xô làn sóng trước, tiến hóa, thay đổi để thích nghi, tồn tại . Hãy nhìn Xavi, Inesta ở Barca, phải chấp nhận hi sinh lợi ích cá nhân cho tập thể đội bóng . Bóng đá chuyên nghiệp bắt buộc lương bổng phải tương xứng với cống hiến ( trừ trường hợp Cr7, S7 & Mou ). Thời gian không buông tha bất kỳ ai, nếu muốn hưởng thụ chỉ có MouMan luôn chào đón các sao khi về vườn, Tương lai MouMan sẽ tổ chức giải U 30 đến U40, đi tắt đón đầu .
  •   Trang
  • 1