Hung
từ 06-09-2018 09:33:55
Thời gian tới sẽ đi xem Hà Nội Fc đá khác gì xem đội tuyển quốc gia thu nhỏ đá đâu :)
Quý
từ 05-09-2018 20:34:31
Quá bất công cho SLNA
Họ và Tên
từ 05-09-2018 14:56:21
Tại giải này các ct HNFC chịu thiệt thòi nhiều nhất khi mà hầu như chấn thương gần hết.Họ toàn đá chính
liền từ đầu giải và khó có ct nào thay thế được vai trò của họ với bất kể vị trí nào trên sân.Nhiều ct có thể chơi rất đa năng và thích ứng nhanh với mọi sơ đồ chiến thuật khác nhau.Tai u23 C Á đầu năm cũng vậy.Điều này chứng minh HHFC là clb đi đầu trong việc đào tạo trẻ cả về chuyên môn lẫn thể lực và việc HNFC là bộ khung của đtVN là điều hiển nhiên.Nhưng đáng trân trọng nhất là từ ô bầu,b
  •   Trang
  • 1