Hoai lan
từ 05-09-2018 10:43:27
Ông sang Anh để đàm phán với MU. Quả này thì MOU bay ghế rồi.. 😂😂😂
  •   Trang
  • 1