Họ và Tên
từ 07-09-2018 17:08:31
Theo tôi như vậy là đúng không cần chỉnh. Pogba chưa đủ tầm để làm đội trưởng đội tuyển Pháp
Kenny chivas
từ 07-09-2018 22:38:50
Hahahaha sao anh Họ và Tên viết bài ý bình luận này giống như của tôi luôn không cần chỉnh từng câu chữ khekhe
  •   Trang
  • 1