Lan Anh
từ 05-09-2018 21:47:26
I love CR14.7 chụt chụt !!!
Lan Trần
từ 06-09-2018 04:40:22
Giả danh phụ nữ mà không biết nhục. Anh 7 đúng là bậc chính nhân quân tử, quyết bảo vệ người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nếu là si lùn chắc bỏ của chạy lấy người rồi. I love CR7!
Vangthu
từ 05-09-2018 19:22:08
Chắc bạn gái anh 7 lại xúi anh 7 kiện tờ báo này, gớm ghê thật, chuyện của mình thì ko lên tiếng lại xúi Ro kiện
  •   Trang
  • 1