U23 VN
từ 07-09-2018 06:49:26
Cảm ơn Ngài Park !
Minh Duy
từ 06-09-2018 07:01:21
HLV Park giỏi thật. Nhưng cũng mai mắn cho ông khi cầm quân là lứa cầu thủ được đào bài bản nhất và đang bắt đầu rơi vào độ chín
Tân mu
từ 06-09-2018 09:34:40
Nhưng vẫn cầu thủ ấy mà có ông hlv ko lm j dk
Eric N
từ 05-09-2018 22:31:26
https://thethaovanhoa.vn/long-form/tieu-diem-spotlight/vleague-da-rot-gia-nhu-the-nao-n20171128155417269.htm
Đến lúc cải tổ mạnh V League rồi!
  •   Trang
  • 1