Incon
từ 06-09-2018 05:49:52
Họ là người đâu phải siêu nhân, vừa tập luyện và thi đấu cật lực cho ĐT chưa nổi 1 tuần tại sao lại vắt kiệt sức họ vậy.
  •   Trang
  • 1