Lamle
từ 07-09-2018 06:34:18
Nhìn pháp giống như đội tuyển châu phi hơn là tuyển pháp , toàn dân da đen
anti của man city
từ 06-09-2018 19:32:43
Vậy thằng Pháp không có dân nhập cư còn tệ hơn cả Đức nhé :))
Fan MU
từ 06-09-2018 14:08:45
Đức giờ ko bằng nổi Campuchia về đào tạo trẻ, ko có dân nhập cư sẽ yếu hơn Gbratar
Lamle
từ 07-09-2018 06:37:45
đức Dân nhập cư công ít hơn cả pháp và anh nhé, cứ nhìn thằng pháp đi đen thui cả đội tuyển kìa
  •   Trang
  • 1