Fan Hàn Quốc
từ 06-09-2018 18:46:34
Nhà thầu Anh còn làm trễ tiến độ, nói chi đến nhà thầu Trung Quốc. Nếu dự án này rơi vào tay Vincom thì đừng có nói khó khăn này nọ.
  •   Trang
  • 1