Đức Minh
từ 08-09-2018 13:40:42
Thế còn Koke thì sao ?? Koke mặc áo số mấy
Fan Atletico
từ 09-09-2018 11:20:56
Đợt này hlv ko gọi cả Koke lẫn Alba luôn
Hơi khó hiểu
  •   Trang
  • 1