Trọng
từ 06-09-2018 21:13:19
1,4 tỷ với 833 triệu trừ sao mà ra 1,017 tỷ đc nhỉ
Họ và Tên
từ 06-09-2018 17:19:09
Dạo này viết báo cộng trừ cũng có vấn đề? Thật không hiểu nổi.
  •   Trang
  • 1