Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 06-09-2018 23:36:42
Nguy cho mờ rùa rồi, đá bẩn, đá láo đá bạo lực thì ở mờ rùa là số 2 nhưng chả có đội nào là số 1, nói chung mờ rùa cũng như fan không thích điều này.
VAR
từ 06-09-2018 21:48:54
Có var thì cái ao trào phọt càng ít rùa chia buồn với Hà Trang
  •   Trang
  • 1